Huisregels My Gym Club

 

1. Algemeen

Je gedraagt je sportief en respectvol naar trainers en medesporters.

Op-en Afbouwen van materialen hoort bij de lessen en heeft een opvoedkundige waarden. Indien een trainer hierom vraagt dienen de leden hieraan gehoor te geven

Zorg ervoor dat u tijdig op de les verschijnt. De sporters of ouders kunnen dan wellicht mee opbouwen.

Tijdens de les naar het toilet moet worden gevraagd aan de trainer. Dit in verband met veiligheid.

Zolang de les niet is beginnen blijf je wachten in de kleedkamers of aan de rand van de zaal.

Aan het einde van de les verlaat je vlot de zaal en gebruik je niet meer de toestellen.

Wil je een vriend(in) meenemen dan dient deze eerst een online proefles aan te vragen of een uitnodiging van My Gym Club bij te hebben. Toch meenemen is niet toegestaan en leid tot een teleurstelling.

Ouders, familieleden, kennissen en andere bezoekers verlaten de zaal zodra de les begint. Indien u incidenteel bij de les wil kijken dient u dit in overleg met My Gym Club of de trainer aan te vragen.

Bij accommodaties met een tribune is het na overleg met de desbetreffende verantwoordelijke trainer van My Gym Club mogelijk om op passende wijze bij de les te kijken. Bij ongepast gedrag is de trainer bevoegd u te verwijderen.

Realiseer u dat kijken bij de les uw kind kan motiveren. Bij te vaak kijken kan het demotiveren. Ga op passende wijze hier mee om.

Heeft u vragen aan de trainer welke niet noodzakelijk en relevant zijn voor de les stel deze dan voor of na de les. Hou er rekening mee dat de trainers weinig of geen tijd hebben tussen de lessen door in verband met de aansluitende lessen. U kunt het beste via de app, ledenportaal uw vraag stellen. Ook kunt u een mail sturen naar administratie@mygymclub.nl.

 

2.     Kleding/ haren

Tijdens de lessen draag je goed beweegbare kleding en gymschoenen of blote voeten. Het dragen van sokken zonder schoenen is ten strengste verboden.

Haren zitten vast tijdens de lessen. Haren kunnen voor ogen komen tijdens de les wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

 

3.     Sieraden/ waardevolle spullen

Het dragen van sieraden tijdens de les kan leiden tot gevaarlijke situaties en is daarom verboden. Oorbellen, armbanden, kettingen enkelbanden en dergelijke worden dus afgedaan. Laat waardevolle spullen thuis.

 

4.     Eten en drinken

Het nuttigen van eten en drinken in de sportzaal is niet toegestaan. Water drinken is alleen toegestaan als dit in de betreffende accommodatie is toegestaan en de trainer dit goedkeurt.

 

5.     Absentie

Afmelden bij absentie kunt u gemakkelijk doen via het ledenportaal of via de App. Het bericht komt dan meteen bij de betreffende les te staan en de trainer lees deze bij het invullen van de absentielijst en zal dan z.s.m. terug reageren indien van toepassing.

Landurige absentie als ziekte kunt u melden aan administratie@mygymclub.nl.

6.     Kijken tijdens de lessen

Voor lessen tot 12 jaar kunt u niet in de zaal blijven kijken. Realiseer dat kijken tijdens de les ondersteunt, altijd kijken kan als drukkend ervaren worden. Dus af en toe niet kijken kan positief zijn. Daarom organiseren wij 4 keer per jaar kijklessen waarin u van harte welkom bent. Ervaring uit het verleden waar 20-30 personen aan de rand van de zaal veel afleiding veroorzaken is niet wenselijk. Mocht u een speciale reden hebben waardoor het voor uw kind belangrijk is te kijken tijdens de les dan mag u een verzoek indienen bij onze administratie.

 

7.     Deelname top/pluslessen op uitnodiging

Deelname aan top/plus lessen hebben een hoger niveau. De lessen duren langer en hebben hogere kosten. Om onze kwaliteit te waarborgen dienden de deelnemers voldoende competenties te hebben voor deelname. My Gym Club nodigt zelf mensen hiervoor uit. Dit neemt niet weg als de vraag er is u dit niet mag aangeven. Vraag aan de trainer of mail met administratie@mygymclub.nl .

 

8.     Doorstroming leden

My Gym Club trainers zullen actief leden benaderen om door te stromen indien iemand de eindleeftijd van een groep bereikt of het niveau of gedrag niet meer past in de groep. U mag ook zelf aangeven om door te stromen naar een andere groep. Indien er doorstroming aan de orde is moet u dit per email laten weten via administratie@mygymclub.nl.

 

 

9.     Gedragscodes

We accepteren elkaar zoals we zijn

We luisteren naar elkaar en reageren positief op elkaar

We pesten elkaar niet

Stop is stop en nee is nee prive is prive

We gedragen ons respectvol en sportief